Pravilnik o zasebnosti aplikacije

Ta aplikacija od svojih uporabnikov zbira nekatere osebne podatke.

Upravljavec in lastnik podatkov

FIRMA: ŠOLA VOŽNJE ČADEJ, storitve, d.o.o.
NASLOV: Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec
DDV ID: 43283799
Matična številka: 2044315000

Vrste zbranih podatkov

Med vrstami osebnih podatkov, ki jih ta aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: Geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so lahko opisani v drugih oddelkih tega pravilnika o zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu z zbiranjem podatkov. Uporabnik lahko osebne podatke brezplačno posreduje ali samodejno zbira med uporabo te aplikacije. Kakršna koli uporaba piškotkov - ali drugih orodij za sledenje - s to aplikacijo ali lastniki storitev tretjih oseb, ki se uporabljajo v tej aplikaciji, razen če ni navedeno drugače, služi za prepoznavanje uporabnikov in zapomnitev njihovih želja, izključno z namenom zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnik. Če nekaterih osebnih podatkov ne zagotovite, ta aplikacija morda ne bo mogla zagotavljati svojih storitev. Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, objavljene ali dane v skupno rabo s to aplikacijo, in izjavlja, da jih ima pravico do sporočanja ali predvajanja, s čimer je upravljavec podatkov razrešen vse odgovornosti.

Način in kraj obdelave podatkov

Metode obdelave

Upravljavec podatkov podatke uporabnikov obdeluje na ustrezen način in sprejme ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali nepooblaščeno uničenje podatkov. Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov in / ali orodij, ki podpirajo informacijsko tehnologijo, v skladu z organizacijskimi postopki in načini, ki so natančno povezani z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so lahko v nekaterih primerih podatki dostopni tudi nekaterim odgovornim osebam, ki sodelujejo pri delovanju spletnega mesta (administracija, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim stranem (na primer tretjim osebam). ponudniki tehničnih storitev, ponudniki poštnih storitev, ponudniki gostovanja, informacijska podjetja, komunikacijske agencije), ki jih lastnik po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Posodobljeni seznam teh strank lahko kadar koli zahteva upravljavec podatkov.

Kraj

Podatki se obdelujejo v operativnih pisarnah upravljavca podatkov in na vseh drugih mestih, kjer so strani, ki sodelujejo pri obdelavi. Za dodatne informacije se obrnite na upravljavca podatkov.

Retencijski čas

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje storitve, ki jo zahteva uporabnik ali je navedena v namenih, opisanih v tem dokumentu, in uporabnik lahko vedno zahteva, da upravljavec podatkov začasno ustavi ali odstrani podatke.

Uporaba zbranih podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo, da aplikaciji omogoča zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi socialnimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih oddelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Ta aplikacija lahko zahteva nekatera dovoljenja za Facebook, ki ji omogoča izvajanje dejanj z uporabnikovim Facebook računom in pridobivanje informacij, vključno z osebnimi podatki, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti za Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto vključuje nekatere uporabniške podatke, kot so ID, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi določene povezave uporabnika, na primer prijatelji. Če je uporabnik objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

Prijave

Omogoča dostop za branje do prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so bile uporabniku všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, ki jih je uporabnik označil.

Objavi dejavnost v aplikacijah

Aplikaciji omogoča objavo v odprtem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, ocen ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi tudi druge dejavnosti, ki so podrobno opisane v dokumentu Facebook's Publishing Permissions.

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Dostop do računov tretjih oseb

Te storitve tej aplikaciji omogočajo dostop do podatkov iz vašega računa v storitvi tretje osebe in izvajanje dejanj z njimi. Te storitve se ne aktivirajo samodejno, ampak jih mora uporabnik izrecno odobriti.

Dostop do računa Facebook (ta aplikacija)

Ta storitev tej aplikaciji omogoča povezavo z uporabnikovim računom v družabnem omrežju Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: prijave, e-pošta, všečki, fotografije in objava dejavnosti v aplikacijah. Kraj obdelave: ZDA - Pravilnik o zasebnosti

 

Celje, 5.5.2022

 


Razširjena politika glede uporabe evropske uredbe GDPR.

V skladu z obveznostmi iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP)

Obdelovalec podatkov

ŠOLA VOŽNJE ČADEJ, storitve, d.o.o.ni lastnik nobenih odjemalskih podatkov, shranjenih ali obdelanih s storitvijo aplikacije.

ŠOLA VOŽNJE ČADEJ, storitve, d.o.o. ni odgovoren za vsebino osebnih podatkov, ki jih vsebujejo odjemalski podatki ali druge informacije, shranjene na njegovih strežnikih.

Po presoji stranke ali uporabnika niti BORIS MIZARSTVO BORIS VEHOVEC S.P. ni odgovoren za način, na katerega stranka ali uporabnik zbira, obravnava razkritje, distribuira ali kako drugače obdeluje take informacije.

Stik za dostop, popravljanje, brisanje kakršnih koli podatkovnih podatkov

FIRMA: ŠOLA VOŽNJE ČADEJ, storitve, d.o.o.
NASLOV: Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec
DDV ID: 43283799
Matična številka: 2044315000

Vaše izbire

Dostop, popravek, brisanje

Spoštujemo vaše pravice do zasebnosti in vam zagotavljamo razumen dostop do osebnih podatkov, ki ste jih morda zagotovili z uporabo storitev.

Če želite dostopati ali spremeniti katere koli druge osebne podatke, ki jih imamo o vas, ali zahtevati, da izbrišemo kakršne koli podatke o vas, ki smo jih dobili od integrirane storitve, se lahko obrnete na nas.

Na vašo zahtevo bomo imeli sklice na vas izbrisane ali blokirane v naši bazi podatkov.

Podatke in nastavitve računa lahko kadar koli posodobite, popravite ali izbrišete tako, da odprete stran z nastavitvami računa v storitvi.

Upoštevajte, da bodo vse spremembe, ki jih naredite, v aktivnih uporabniških bazah prikazane takoj ali v razumnem roku, vendar lahko vse podatke, ki jih pošljete, shranimo za varnostne kopije, arhiviranje, preprečevanje goljufij in zlorab, analitiko, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali kjer sicer upravičeno verjamemo, da imamo za to upravičen razlog

Nekaterih osebnih podatkov lahko zavrnete z nami in v tem primeru vam ne bomo mogli zagotoviti nekaterih funkcij in funkcij storitve.

Kadar koli lahko ugovorite obdelavi vaših osebnih podatkov iz upravičenih razlogov, razen če veljavna zakonodaja dovoljuje drugače.

Namenska uporaba osebnih podatkov

Če v aplikacijah ne želite uporabljati naprednih funkcij, ne potrebujemo nobene oblike registracije, ki vam omogoča uporabo aplikacije, ne da bi nam povedali, kdo ste.

Vendar nekatere storitve od vas zahtevajo, da nam posredujete osebne podatke.

Če v teh primerih zavrnete kakršno koli zahtevo po osebnih podatkih, morda ne boste mogli dostopati do določenih delov aplikacije in odgovoriti na vaše vprašanje.

 

Kako uporabljamo podatke, ki jih zbiramo

Informacije, ki jih zbiramo, uporabljamo na različne načine pri zagotavljanju storitve in poslovanju.

Vključno z naslednjimi operacijami:

- Vzdrževanje, izboljšanje in zagotavljanje vseh funkcij storitve za zagotavljanje storitev in informacij, ki jih zahtevate,

za odgovor na komentarje in vprašanja ter za podporo uporabnikom storitve obdelujemo podatke o strankah izključno v skladu z navodili ustreznih izboljšav odjemalca ali uporabnika.

- lahko uporabimo e-poštni naslov obiskovalca ali uporabnika ali druge podatke, ki niso podatki o strankah, da se obrnemo na tega obiskovalca ali uporabnika v upravne namene, kot je služba za stranke

za obravnavanje kršitev intelektualne lastnine, kršitev pravice do zasebnosti ali obrekovanja, povezanih s strankinimi podatki ali osebnimi podatki, objavljenimi v storitvi.

Celje, 5.5.2022